Geschiedenis

De M.S.V. Zeemacht is een vereniging die in de periode van de eerste wereldoorlog werd opgericht en wel op 1 januari 1917. De aanleiding tot de oprichting was het feit dat in het jaar 1916 door een groep marineschepelingen werd deelgenomen aan atletiekwedstrijden voor zee- en landmacht in het toenmalige stadion te Amsterdam. De wedstrijden leverden de marinedeelnemers enige successen op en de behoefte ontstond om middels het oprichten van een vereniging de krachten te bundelen om nog betere resultaten te behalen. In de loop der jaren ontstond zo een vereniging met ruim 17 verschillende takken van sport.

De geschiedenis van MSV Zeemacht is gelardeerd met vele successen op nationaal en internationaal niveau. Ook enige Olympische medaille winnaars in het verre verleden kwamen uit onze vereniging voort.

Op 28 maart 1969 werd onze eigen sporthal ‘De Brug’ geopend, waarmee Zeemacht in die dagen de enige vereniging was met een eigen sporthal, een unicum. Mochten in die periode alleen marinemensen met hun gezinsleden lid worden van Zeemacht, in de hierop volgende jaren werd het een open vereniging, wat gesymboliseerd werd door de naamgeving van de sporthal: ‘De Brug’ (het slaan van een brug tussen het marinepersoneel en de burgerij).

Onze vereniging heeft ongeveer 1200 leden en bestaat uit 14 afdelingen, waarvan in 11 een specifieke sport wordt bedreven. De overige 3 afdelingen zijn activiteiten  zoals , volleybal, vrouwenkoor en sport en spel 55+.