Contributie

Contributie M.S.V. Zeemacht per 1 januari 2023

Leden vanaf 18 jaar*
1 sport   € 20,00 per maand
2 sporten € 30,00 per maand
3 sporten € 40,00 per maand

Leden t/m 17 jaar*
1 sport   € 15,00 per maand
2 sporten € 25,00 per maand
3 sporten € 35,00 per maand

Donateurs en niet actieve leden
€ 7,50 per maand

Sport en Spel 55+*
€ 13,00 per maand

Biljarten en vrouwenkoor*
€10,50 per maand

Leszwemmen**
€ 27,50 per maand (1 lesuur per week)

Aquafit**
€16,00 per maand

STAS(aangepaste sport)**
€ 14,50 per maand

Trimzwemmen**
€ 12,00 per maand

Schoonspringen**
€ 27,50 per maand

Waterpolo**
€ 36,50 per maand

Wedstrijdzwemmen**
€ 31,50 per maand

Extra sport**
Per extra sport € 10.00 per maand

* Voor de navolgende afdelingen geldt een afwijkende contributie: biljarten, sport en spel 55+, vrouwenkoor, aquafit**, STAS**, trimzwemmen**, leszwemmen**, schoonspringen**, waterpolo** en wedstrijdzwemmen**.

** Bij de navolgende (water)sporten is het niet mogelijk het 2e of 3e sport tarief te hanteren: leszwemmen, schoonspringen, waterpolo en wedstrijdzwemmen.

Bondscontributie

Leden van de vereniging die actief zijn binnen een sportbond zijn conform het Huishoudelijk Reglement zelf verantwoordelijk voor het betalen van de bondscontributie. De vereniging incasseert dit in 1 of 2 termijnen per jaar.

Wisseling van sport

Wisselt u van tak van sport, of gaat u een extra sport beoefenen, dan dient dit te worden doorgegeven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@zeemacht.nl).

Adreswijziging

Geef altijd en zo spoedig mogelijk uw gewijzigde adres op, het voorkomt u en ons veel narigheid. U kunt dit doorgeven aan het ledenadministratie (ledenadministratie@zeemacht.nl).

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging uiterlijk 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar. U kunt uw opzegging richten per email aan ledenadministratie@zeemacht.nl of per brief aan ledenadministratie  MSV Zeemacht.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei. Het beëindigen van het lidmaatschap kan in bijzondere omstandigheden op een ander tijdstip geschieden, zulks ter beoordeling van het bestuur. Wanneer de competitie eindigt na 31 mei, dient u in uw bedankbrief te vermelden wanneer het lidmaatschap moet worden beëindigd.

Het bedanken zal ook dan geschieden per 1 juni, de tussenliggende periode wordt beschouwd als een niet-actief lidmaatschap.