Lidmaatschap leszwemmen

Lidmaatschap

Voor zaken aangaande het lidmaatschap, contributie of een andere sport kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de ledenadministratie.

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk (e-mail of brief) gedaan te worden naar het adres van M.S.V. Zeemacht.

Ledenadministratie van M.S.V. Zeemacht
Sporthal De Brug
J.A.Prinsstraat 46
1785 BC Den Helder
Telefoon: 0223 637743
e-mail: ledenadministratie@zeemacht.nl

Stoppen met zwemmen
Na het behalen van de diploma’s kunt u, met gelijktijdige inlevering van de zwemkaart, schriftelijk bedanken. Uw brief of email stuurt u naar de ledenadministratie van de vereniging.

Bij tussentijds stoppen van de zwemlessen wordt uw lidmaatschap gecontinueerd tot 31 mei aanstaande, waarvoor u dan een contributie verschuldigd bent van € 7,50 per maand niet actief lid

Voorts verzoeken wij u bij vragen, op- of aanmerkingen en alle andere bijzonderheden contact op te nemen met:
Voorzitter Elementair Zwemmen
Wietske de Weerdt
tel : 0223-522920

e-mail: el.zwemmen@zeemacht.nl

Share Button