Lidmaatschap leszwemmen

Lidmaatschap

Voor zaken aangaande het lidmaatschap, contributie of een andere sport kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de ledenadministratie.

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk (e-mail of brief) gedaan te worden naar het adres van M.S.V. Zeemacht.

Ledenadministratie van M.S.V. Zeemacht
Sporthal De Brug
J.A.Prinsstraat 46
1785 BC Den Helder
Telefoon: 0223 637743
e-mail: ledenadministratie@zeemacht.nl

Stoppen met zwemmen
Na het behalen van de diploma’s kunt u, met gelijktijdige inlevering van de zwemkaart, schriftelijk bedanken. Uw brief of email stuurt u naar de ledenadministratie van de vereniging.

Bij tussentijds stoppen van de zwemlessen wordt uw lidmaatschap gecontinueerd tot 31 mei aanstaande, waarvoor u dan een contributie verschuldigd bent van € 7,50 per maand niet actief lid

Zwemmen bij ziekte
Regelmatig krijgen wij de vraag voorgelegd of het kind al dan niet moet zwemmen bij ziekte. Verkoudheid is daarbij het meest voorkomende. In dit artikel wordt daaraan aandacht besteed. Voor alles geldt:
Heeft uw kind een lichamelijk handicap of is het ziek, laat het de zweminstructeur weten!!

Neusverkoudheid
Kinderen die neusverkouden zijn, kunnen beter niet zwemmen, dan maar een paar lessen overslaan.  Een verkouden kind kan heel gemakkelijk een verstopte bijholte of buis van Eustachius (oor) krijgen. Bij een verkouden kind zijn de slijmvliezen aangedaan en besmet met virussen en bacteriën. Zorgeloosheid kan een middenoorontsteking tot gevolg hebben, met alle narigheid van dien. Dus: Bij verkoudheid, houdt uw kind thuis!

Acute middenoorontsteking
De oorzaak kan zijn dat er in het middenoor water is terechtkomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door rechtstandig in het water te springen, waardoor water via de neus in de buis van Eustachius in het middenoor geperst wordt. Ook hard snuiten na het duiken, om het water uit de neus weg te krijgen, kan via dezelfde weg het water juist in het middenoor persen. De symptomen zijn: pijn in het oor, vaak koorts en wat huilerigheid.

Ter voorkoming van binnendringen van water in het middenoor, ook bij trommelvliesperforatie of trommelvliesbuisjes, is bijvoorbeeld het oor afsluiten met goed passende oordopjes. Kinderen die door langdurige ziekte meerdere lessen moeten missen, kunnen zonodig/zomogelijk lessen inhalen.

Voorts verzoeken wij u bij vragen, op- of aanmerkingen en alle andere bijzonderheden contact op te nemen met:
Voorzitter Elementair Zwemmen
Wietske de Weerdt
tel : 0223-522920

e-mail: el.zwemmen@zeemacht.nl

Share Button