Bestuursvergaderingen

De vergaderingen van het bestuur van M.S.V. Zeemacht vinden eens in de twee weken plaats op woensdagavond (tenzij anders vermeld). Tijdens reguliere bestuursvergaderingen is het eerste half uur gereserveerd voor leden.

Vergader overzicht