Van de bestuurstafel

Bestuursleden gezocht

Maandag 4 januari 2021
Wij zijn op zoek naar  bestuursleden. Binnen het bestuur van de vereniging zijn de functies 2e penningmeester / commissaris PR /commissaris algemeen/commissaris zwemzaken. al enige tijd niet ingevuld. Buiten het vervullen van de specifieke bestuurstaak, zoals de benaming aangeeft, maken deze personen uiteraard ook deel uit van het bestuur. Binnen het bestuur worden alle zaken die het reilen en zeilen van de vereniging in het algemeen behelzen behandeld. Enige kennis van de vereniging is wenselijk, maar niet noodzakelijk.

Wie heeft vrije tijd over die hij/zij aan de vereniging wil besteden om te zorgen dat de leden onbezorgd hun sport kunnen bedrijven.

Inlichtingen bij het secretariaat (secretariaat@zeemacht.nl) van de vereniging.