Van de bestuurstafel

M.S.V. Zeemacht treft maatregelen m.b.t. de contributieachterstand.

Donderdag 8 januari 2015
Aan de leden met een contributie achterstand wordt deze maand een bericht gestuurd omtrent hun specifieke achterstand en de vermelding deze per direct te betalen. Ook wordt in deze brief een ieder voor de zorgvuldigheid geïnformeerd over de regels op gebied van contributie betaling.

We gaan in het schrijven de leden informeren over hoe de achterstand structureel op te lossen en over de consequenties van een contributie achterstand. Als leden op de in de brief vastgestelde datum nog een achterstand hebben, kunnen leden vanaf dat moment geen wedstrijden spelen en of deelnemen aan activiteiten die onder de vlag van onze vereniging worden georganiseerd. Dit betekent ook niet meer meetrainen, spelen, etc..

Van leden met een contributieachterstand kan de spelerskaart worden ingenomen en pas teruggegeven als de achterstand is voldaan. Uiteraard realiseren wij ons als bestuur dat een contributieachterstand een reden kan hebben die verder gaat dan vergeten, in dit geval is het altijd mogelijk met ons in gesprek te gaan. Hiervoor is de penningmeester de aangewezen persoon.

Wij zijn van mening dat we de leden moeten informeren en de gelegenheid moeten geven om de achterstand te herstellen, eventueel in overleg. We zijn daarnaast ook van mening dat het lidmaatschap van onze club contributie verplichtingen met zich meebrengt en dat een ieder hierin geen eigen regels kan maken.

Bestuursleden gezocht

Donderdag 8 januari 2015
Wij zijn op zoek naar 2 bestuursleden. Binnen het bestuur van de vereniging zijn de functies Commissaris Algemeen / Verhuurder en Commissaris Sportzaken al enige tijd niet ingevuld. Buiten het vervullen van de specifieke bestuurstaak, zoals de benaming aangeeft, maken deze personen uiteraard ook deel uit van het bestuur. Binnen het bestuur worden alle zaken die het reilen en zeilen van de vereniging in het algemeen behelzen behandeld. Enige kennis van de vereniging is wenselijk, maar niet noodzakelijk.

Wie heeft vrije tijd over die hij/zij aan de vereniging wil besteden om te zorgen dat de leden onbezorgd hun sport kunnen bedrijven.

Inlichtingen bij de alg. voorzitter (voorzitter@zeemacht.nl) of alg. secretaris (secretaris@zeemacht.nl) van de vereniging.

EHBO cursus

Dinsdag 1 juli 2014
Ed Asselman en Paul Habets zijn voornemens om bij voldoende belangstelling (minimaal 8 personen) een EHBO cursus te starten voor coaches, trainers en begeleiders van MSV Zeemacht en ZV Noordkop. De cursus zal begin maart starten.

De cursus zal plaatsvinden in het achterste gedeelte van de kantine van sporthal de Brug in de Schooten. Er worden 12 cursusavonden gepland. De avonden vinden plaats op dinsdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur. Voor de zomervakantie zal er een examen plaatsvinden onder leiding van het Nederlandse Oranje Kruis.

Voor deelnemers van MSV Zeemacht is de cursus gratis. De onkosten zoals het EHBO boekje Oranje Kruis 26ste druk, de examenkosten en en de inhuur van LOTUS medewerkers wordt door de vereniging vergoed. Voor deelnemers van ZV Noordkop zijn deze onkosten voor eigen rekening, wat ongeveer 55 tot 60 euro bedraagt.

Trainers, coaches en begeleiders van MSV Zeemacht, die belangstelling hebben voor deelname aan deze EHBO cursus, kunnen zich opgeven bij het bestuur, maar moeten hun belangstelling wel bij Paul Habets kenbaar maken. Email dan naar eca.habets@quicknet.nl

Na het behalen van het EHBO diploma (dat 2 jaar geldig is) kunt u de herhalingslessen ook bij hun (Ed en Paul) blijven volgen.

Indien u nog vragen heeft over deze cursus kunt u Paul Habets ook mailen.