Bestuursleden

Algemeen voorzitter
Janmarc Lenards
voorzitter@zeemacht.nl

Algemeen secretaris/vice-voorzitter
Gerard Hurkmans
secretaris@zeemacht.nl

Algemeen penningmeester
Deborah Schoenmakers
penningmeester@zeemacht.nl

2e penningmeester
Vacant (interesse?) Mail naar bestuur@zeemacht.nl

Commissaris algemeen
Vacant (interesse?) Mail naar bestuur@zeemacht.nl

Commissaris sportzaken
Lesley van Elteren
sportzaken@zeemacht.nl

Commissaris zwemzaken
Vacant (Interesse?) Mail naar bestuur@zeemacht.nl

Commissaris beheer
Vacant (Interesse?) Mail naar bestuur@zeemacht.nl

Commissaris algemeen/PR
Vacant (Interesse?) Mail naar bestuur@zeemacht.nl

Voor specifieke afdelingsvragen kunt u zich richten tot de afdelingsvoorzitter genoemd onder contactpersonen of afdelingsbestuur op afdelingspagina.