Algemene Ledenvergadering

Op de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het door haar gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar. Dit gebeurt middels een presentatie door de secretaris van het jaarverslag. In deze vergadering wordt ook verantwoording afgelegd over het financiƫle beleid. Dit betekent dat de penningmeester de exploitatiecijfers van de vereniging, de kantines en de sporthal zal voorleggen aan de vergadering.

Tevens wordt in deze vergadering de begroting vastgesteld met inachtneming van art. 19 tweede lid van het Huishoudelijk Reglement. Een ander punt op de agenda is de verkiezing of herverkiezing van leden van het bestuur en eventueel voorstellen van nieuwe voorzitters van de afdelingen. De definitieve agenda zal ruim voor de vergadering op deze website worden gezet. 231218 AGENDA ALV 29 FEBR