Digitale jury

De Digitale ZwemJury

Vanwege de coronabeperkingen is MSV Zeemacht het gebruik van digitale tijdsbriefjes aan het testen en heeft hiervoor het pakket "de Digitale ZwemJury" ontwikkeld. De Digitale ZwemJury is gebaseerd op gratis software van Google: Google Sheets en Google Forms. Officials vullen voor elke tijd en diskwalificatie een tijdsbriefje in op hun mobiel. De scheidsrechter gebruikt een tablet om op de Google Sheet, waarop de tijdsbriefjes binnenkomen, diskwalificaties en VvA goed te keuren. De jury gebruikt dezelfde sheet op een laptop om tijden te corrigeren en diskwalificatiecodes in te voeren. Tenslotte gebruikt de computerinvoerder de Google Sheet om tijden en diskwalificaties in te voeren in Meet Manager. Voor gebruik is een  redelijk werkende Wifi netwerk nodig of een mobiele hotspot in het zwembad. De eerste versies van het software zijn tot nu toe gebruikt bij clubwedstrijden en bij een Junioren-Jeugd Circuit.

De Digitale ZwemJury is gratis beschikbaar en naar eigen inzicht aan te passen (indien ervaren met Google Sheet en Google Form). Tevens zijn handleidingen voor het gebruik van dit programmapakket beschikbaar. Er zijn nu 3 versies beschikbaar

  • Digitale ZwemJury 1.3. De meest up to date versie van het programma, echter zonder directe koppeling met Meet Manager (handmatig invoeren).
  • Digitale ZwemJury 2.0. Met deze versie kan de startlijst worden geimporteerd uit Meet Manager en de resultaten van elke serie direct in Meet Manager worden geimporteerd.
  • Digitale ZwemJury 2.0 ETW. Met deze versie worden er alleen diskwalificaties afgehandeld en protesten en wijzingen van trainersn. Tijden gaan rechtstreeks via het ETW systeem en Meet Manager.
  • Digitale ZwemJury 3.0 (beta test). Bij deze versie hoort een zelf ontwikkelde app (Android) die met Google Sheets communiceert.

De versies, evenals voorgaande versies, zijn hier te vinden:

Link naar templates Digitale Zwemjury en instructies

Op dit ogenblik is versie 3.0 in beta test versie beschikbaar. In deze versie wordt er met een zelfontwikkelde app (Android) gewerkt op mobieltjes die communiceert met de Google Sheets.  Er is integratie met Meet Manager,  door uitvoer van de startlijst naar de Google Sheets (en daarmee naar de app) en door inlezen van tijden door Meet Manager via automatisch gegenereerde files door Google Sheets.

Lees eerst de instructies voor het gebruik. Test de software uit bij een onderlinge wedstrijdje of training zodat de werking in de praktijk duidelijk wordt. Op verzoek kunnen wij via Teams of Zoom online instructie geven.

Vragen? Neem contact op met MSV Zeemacht via ellenstefan@quicknet.nl