Baanindeling trainingen

Beste 18+ zwemmers,

Dit weekend zijn er door de KNZB wederom aanpassingen gemaakt in de corona regels voor zwemtrainingen. Er wordt nu toegestaan dat vier 18+ zwemmers tezamen in 1 baan mogen zwemmen. Randvoorwaarde hierbij is dat bij instructies nog steeds 1.5 meter afstand wordt gehouden, er niet wordt ingehaald en dat instructies van naast elkaar gelegen 18+ banen aan de tegenovergestelde kant van het bad plaatsvindt. Bijgevoegd is een plaatje om dit te illustreren. Dit geeft ons iets meer ruimte om meer 18+ zwemmers kwijt te kunnen, alhoewel wij nog steeds gelimiteerd worden door het totale aantal van 30. Niettemin kunnen wij vooral nu op de dinsdag- en donderdagochtend meer kwijt. Afhankelijk hoe alles verloopt komende week en wat de opkomst is, zullen wij het schema nog iets meer fine-tunen.

Met vriendelijke groet,

Stefan Schouten
MSV Zeemacht