Schermen

Schermen is van oorsprong een militaire sport. Bij de oprichting van M.S.V. Zeemacht kon deze tak van sport dan ook niet achterblijven. Voorheen werd het schermen vooral beoefend door militairen van de Koninklijke Marine, nu echter staat er een groep van ongeveer 30 schermers in de leeftijdsgroep van 7 tot 70 jaar, waarbij de jeugdschermers de boventoon voeren. Er wordt niet alleen gewerkt aan de schermvaardigheden, er is ook oog voor de algemene conditionele ontwikkeling van de schermers. Naast het trainen wordt er deelgenomen aan schermtoernooien in het hele land. Deze zijn te vinden in het programma.

Mocht je interesse gewekt zijn, voor informatie kan je terecht bij:
Koen Zwart
email: k0enzwart@hotmail.com

Training
Iedere dinsdagavond in de drs. G.J. v/d Boschhal:
18.30 - 20.00 uur     Jeugd tot en met 14 jaar
19.00 - 20.30 uur     Volwassenen en jeugd vanaf 15 jaar

Schoolvakanties
Tijdens de schoolvakanties wordt géén training gegeven.