Zwemlessen

Leszwemtijden

Kinderen die (nog) geen zwemlessen hebben gevolgd beginnen altijd in het instructiebad.  Zo gauw het kind watervrij is en de eerste beginselen van de zwemslagen beheerst, bepaalt de instructeur dat het kind over gaat naar de groep “gevorderden”.

Beginners
Vrijdag 18.30-19.30 uur
Vrijdag 19.30-20.30 uur
Zaterdag 08.00-09.00 uur
Zaterdag 09.00-10.00 uur
Dinsdag 19.00-19.45 en 20.00-20.45 uur (deze beide uren zijn speciaal voor oudere kinderen en/of kinderen met beperking)

Gevorderden
Zaterdag 08.00-09.00 uur recreatiebad
Zaterdag 09.00-10.00 uur recreatiebad/trainingsbad
Zaterdag 10.00-11.00 uur recreatiebad/trainingsbad
Zaterdag 11.00-12.00 uur wedstrijdbad
Dinsdag 19.00-20.00 uur wedstrijdbad

Diploma A afzwemgroepen in wedstrijdbad
Dinsdag 19.00-20.00 uur
Vrijdag 18.00-19.00 uur
Zaterdag 11.00-12.00 uur
Zaterdag 13.00-14.00 uur
Na het behalen van het A-diploma, kan het kind al na 3 à 4 maanden afzwemmen voor het B-diploma (een enkele uitzondering daargelaten).

B-lessen
Dinsdag 18.00-19.00 uur
Vrijdag 19.00-20.00 uur
Zaterdag 12.00-13.00 uur
Na het behalen van het B-diploma, kan het kind al na 3 à 4 maanden afzwemmen voor het C-diploma (een enkele uitzondering daargelaten)

C-lessen
Zaterdag 12.00-13.00 uur
Zaterdag 13.00-14.00 uur

Zwemvaardigheidsdiploma's
Wie het Zwem-ABC heeft behaald, heeft het predikaat Zwemveilig. Maar na het Zwem-ABC kun je je zwemvaardigheid nog verder vergroten met de verschillende zwemvaardigheidsdiploma's. Ook zeker voor jonge kinderen die het zwemdiploma B of C hebben behaald, is het raadzaam regelmatig te blijven zwemmen om hun geoefendheid op peil te houden. Met deze vervolgdiploma’s is dit heel goed mogelijk.
De zwemvaardigheidsdiploma’s waar op dit moment voor geoefend wordt zijn:
Snorkelen 1, 2 en 3 (vrijdag 18.00-19.00 in het trainingsbad)
Survival 1, 2 en 3 (vrijdag 19.00-20.00 in het wedstrijdbad)
Springen van de plank 1, 2 en 3 (vrijdag 19.00-20.00 in het wedstrijdbad)
(Om deze lessen te volgen dienen de kinderen tenminste in bezit te zijn van het B-diploma)

Conditie zwemmen voor ouderen
Dinsdag 20.00 - 21.00 uur

Stoppen met zwemmen
Na het behalen van de diploma’s kunt u, met gelijktijdige inlevering van de zwemkaart, schriftelijk bedanken. Uw brief of email stuurt u naar het secretariaat van de vereniging.

Bij tussentijds stoppen van de zwemlessen wordt uw lidmaatschap gecontinueerd tot 31 mei aanstaande, waarvoor u dan een contributie verschuldigd bent van € 6,50 per maand.

Zwemmen bij ziekte
Regelmatig krijgen wij de vraag voorgelegd of het kind al dan niet moet zwemmen bij ziekte. Verkoudheid is daarbij het meest voorkomende. In dit artikel wordt daaraan aandacht besteed. Voor alles geldt:
Heeft uw kind een lichamelijk handicap of is het ziek, laat het de zweminstructeur weten!!

Neusverkoudheid
Kinderen die neusverkouden zijn, kunnen beter niet zwemmen, dan maar een paar lessen overslaan. Niet zo zeer dat vanwege het gevaar dat in het zwembad een groot aantal kinderen aanwezig is die elkaar kunnen besmetten, maar meer om het feit dat een verkouden kind een verstopte bijholte of buis van Eustachius (oor) kan krijgen. Bij een verkouden kind zijn de slijmvliezen aangedaan en besmet met virussen en bacteriën. Zorgeloosheid kan een middenoorontsteking tot gevolg hebben, met alle narigheid van dien. Een beschadiging die iedere zwemmer oploopt, is de beschadiging van het trilhaarepitheel in de neusholte door binnengedrongen water. Dit heeft een weerstandsvermindering van het neusslijmvlies tot gevolg, waardoor van anderen gemakkelijker een verkoudheid kan worden overgenomen. Verkoudheid is een mondiaal verschijnsel, waarbij een aantal factoren een rol lijkt te spelen, zoals de temperatuurschommelingen bij het naar binnen c.q. naar buiten gaan en met natte haren te snel afkoelen etc. Bij 15% van infecties aan de bovenste luchtwegen treedt een infectie van het gehelde lichaam op, met alle narigheid van dien.

Dus: Bij verkoudheid, houdt uw kind thuis!

Acute middenoorontsteking
Komt meestal voor bij kinderen. De oorzaak is het in het middenoor terechtkomen van water. Dit kan gebeuren door rechtstandig in het water te springen, waardoor water via de neus in de buis van Eustachius in het middenoor geperst wordt. Ook hard snuiten na het duiken, om het water uit de neus weg te krijgen, kan via dezelfde weg het water juist in het middenoor persen. De symptomen zijn: pijn in het oor, vaak koorts en wat huilerigheid. Ter voorkoming van binnendringen van water in het middenoor bij trommelvliesperforatie of trommelvliesbuisjes, het oor afsluiten met vette watten, ingesmeerd met vaseline en goed passende oordopjes. Als totale preventie kan dienen, het niet herhaaldelijk rechtstandig in het water springen (neus dichtknijpen), goed afdrogen, niet nat blijven rondlopen en goed gekleed naar huis gaan. Kinderen die door ziekte meerdere lessen moeten missen, kunnen zonodig/zomogelijk lessen inhalen.

Voorts verzoek ik u bij vragen, op- of aanmerkingen en alle andere bijzonderheden contact op te nemen met:
Voorzitter Elementair Zwemmen
Wietske de Weerdt
tel : 0223-522920