Goed om te weten

goed om te weten

Oranje polo
Onze kaderleden en instructeurs zijn herkenbaar aan het oranje poloshirt met het M.S.V. Zeemacht embleem.

Zwemleskaart
Bij de start van de zwemles ontvangt u de Zeemacht zwemleskaart. Deze oranje kaart dient u/uw kind altijd mee te nemen naar de zwemlessen. Deze kaart dient getoond te worden aan de balie van het zwembad, of als er anderszins om gevraagd wordt.

Hygiëne
Het spreekt voor zich dat wij allen moeten zorgen dat de gangen, kleedruimtes en het natte gedeelte van het zwembad schoon blijven.

Schoonhouden “natte gedeelte” (dit is alles na de kleedruimtes)
Na de kleedruimtes mag u alleen lopen op: blote voeren of badslippers waar niet mee op straat is gelopen!
Voor, tijdens of na de lessen van MSV Zeemacht willen wij niet dat de zogenaamde blauwe schoenhoesjes gebruikt worden: bij meerdere keren gebruik zijn deze onhygiënisch!

Wellicht is het overbodig om te vermelden: het dragen van (werk)kleding waar u bijvoorbeeld net mee onder de auto heeft gelegen of in de tuin mee heeft gewerkt etc is ook onhygiënisch!

Huisregels zwembad
Het spreekt voor zich dat aan de huisregels van het zwembad de hand dient te worden gehouden.

Calamiteiten
Bij eventuele calamiteiten moeten de instructies van onze kaderleden en zwembadmedewerkers direct worden opgevolgd.

Omkleden
Alle kinderen van de leszwemafdeling van M.S.V. Zeemacht moeten gebruik maken van de gele kleedruimtes. Er zijn groepskleedkamers en wisselcabines voor dames en heren. In de wisselcabines mag geen kleding blijven hangen, deze moeten opgeborgen worden in een kluisje.

Let op: M.S.V. Zeemacht of Het Heersdiep kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor kwijtraken van kleding etc.

Vakanties - Zomerstop
Tijdens schoolvakanties gaan onze zwemlessen gewoon door, behalve tijdens de zomervakantie, dan hebben wij de zomerstop.
Wanneer het zwembad gesloten is voor feestdagen en/of calamiteiten gaan ook onze lessen niet door.

Tips
De zogenaamde “funzwembroeken” voor jongens zijn ongewenst tijdens de zwemles, deze hinderen het kind. Zorg dat uw kind een klein strak zwembroekje heeft voor de zwemles. Voor meisjes geldt geen losse flappen aan het zwempak.

Zwembrilletje: alleen in bijzondere gevallen mag een leerling tijdens de les of proef gebruik maken van een zwembrilletje. In situaties waarin iemand zichzelf moet kunnen redden is immers ook geen brilletje voorhanden!

Voor de ouders: In het zwembad is het heel warm. Kom daarom zo “zomers mogelijk” bij de zwemles kijken. Bijvoorbeeld korte of driekwart broek + luchtige shirt.

Missen van een zwemles
Wanneer u weet dat uw kind de volgende les niet aanwezig kan zijn, geef dit door aan de instructeur. Mocht uw kind onverwacht een les missen door ziekte vertel dit de eerstvolgende les aan de instructeur.
Bij langdurige afwezigheid door ziekte of dergelijke: bel/mail naar de voorzitter van de afdeling Elementair Zwemmen.

 Zwemmen bij ziekte
Regelmatig krijgen wij de vraag voorgelegd of het kind al dan niet moet zwemmen bij ziekte. Verkoudheid is daarbij het meest voorkomende. In dit artikel wordt daaraan aandacht besteed.

Neusverkoudheid: Kinderen die neusverkouden zijn, kunnen beter niet zwemmen, dan maar een paar lessen overslaan. Dat is niet zo zeer vanwege het gevaar dat in het zwembad een groot aantal kinderen aanwezig is die elkaar kunnen besmetten. Maar het is meer om het feit dat een verkouden kind een verstopte bijholte of buis van Eustachius (oor) kan krijgen. Bij verkoudheid zijn de slijmvliezen aangedaan en besmet met virussen en bacteriën. Zorgeloosheid kan bij het kind een middenoorontsteking tot gevolg hebben, met alle narigheid van dien. Dus: Bij verkoudheid, houdt uw kind thuis!

Acute middenoorontsteking: De oorzaak kan zijn dat er in het middenoor water is terechtkomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door rechtstandig in het water te springen, waardoor water via de neus in de buis van Eustachius in het middenoor geperst wordt. Ook hard snuiten na het duiken, om het water uit de neus weg te krijgen, kan via dezelfde weg het water juist in het middenoor persen. De symptomen zijn: pijn in het oor, vaak koorts en wat huilerigheid.

Ter voorkoming van binnendringen van water in het middenoor, ook bij trommelvliesperforatie of trommelvliesbuisjes, is bijvoorbeeld het oor afsluiten met goed passende oordopjes. Kinderen die door langdurige ziekte meerdere lessen moeten missen, kunnen zonodig/zomogelijk lessen inhalen.

Lichamelijke beperking/chronische ziekte: Heeft uw kind een lichamelijk beperking of ziekte, laat het de zweminstructeurs weten, dan kunnen zij er rekening mee houden.

Klachten
Het bestuur van de afdeling Elementair Zwemmen is het eerste aanspreekpunt waarmee u uw klacht en/of problemen kunt bespreken.
Spreek hiervoor aan:
Jan Leemans (meester Jan)
Rob de Visser (meester Rob)
Of neem contact op met de voorzitter van de afdeling Wietske de Weerdt

In het Huishoudelijk Reglement van de vereniging is de Klachtenregeling opgenomen, zie hieronder:
KLACHTENREGELING Artikel 33
1. Personen die een klacht hebben over de gang van zaken bij de vereniging kunnen hun grieven schriftelijk indienen. Betreft het zaken binnen een van de afdelingen richt men dit aan de voorzitter van de betreffende afdeling en in afschrift aan de secretaris van het bestuur. Klachten betreffende de vereniging in het algemeen of het gebruik van de accommodaties dienen te worden gericht aan de secretaris van het bestuur.
2. Klachten betreffende ongewenst gedrag worden behandeld door een onafhankelijk persoon. Deze wordt aangesteld door het bestuur en zal in deze zaken optreden als vertrouwenspersoon. Deze klachten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gemeld.

Facebookpagina Elementair Zwemmen
Onder andere op de facebookpagina www.facebook.com/MSVZElzwemmen worden  belangrijke zaken gecommuniceerd. Meestal zijn het onverwachte zaken, bijvoorbeeld als de lessen niet door kunnen gaan omdat er geen water in het bad staat. Het kunnen echter ook gewoon mededelingen zijn. Natuurlijk zullen we er alles aan doen om ook rechtstreeks met u te communiceren.