Welkom

Welkom

M.S.V. Zeemacht heet u en uw kind/kinderen welkom bij Elementair Zwemmen, onze leszwem afdeling.
De lessen worden gegeven in Zwembad Het Heersdiep, Het Nieuwland 2, te Den Helder. M.S.V. Zeemacht huurt hiervoor verschillende baden.

De kinderen worden opgeleid voor de Nationale Zwemdiploma’s, het Zwem-ABC. Deze diploma’s zijn inhoudelijk gericht op het jonge kind.
De diploma’s A en B zijn waardevolle tussenstapjes maar met diploma C op zak kan een kind zich goed redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water.

Wij zijn een vereniging en vinden het belangrijk dat de ouders/verzorgenden bij de vereniging betrokken zijn. Daarom vinden wij het fijn als er een ouder/verzorgende bij de zwemles aanwezig is. Uit ervaring weten wij dat de ouders/verzorgenden en de kinderen dit ook als heel prettig ervaren.

Heeft uw kind een lichamelijk beperking of ziekte, laat het de zweminstructeurs weten, dan kunnen zij er rekening mee houden!

Tijdens onze lessen is er een kaderlid aanwezig die aanspreekbaar is voor vragen en/of eventuele opmerkingen.
De kaderleden zijn: Jan Leemans (meester Jan), Rob de Visser (meester Rob), Wietske de Weerdt (voorzitter van de afdeling)

Bij de start van de zwemles van uw kind ontvangt u een boekje met informatie.
Wij verzoeken u dit “boekwerkje” goed te bewaren, zodat indien nodig, u de belangrijke zaken nog eens kunt nalezen.

Wij wensen uw kind veel plezier en succes tijdens onze zwemlessen!

Zwemteam leszwemmen


 

Oranje polo
Onze kaderleden en instructeurs zijn herkenbaar aan het oranje poloshirt met M.S.V. Zeemacht embleem.

Zwemleskaart
Bij de start van de zwemles ontvangt u de Zeemacht zwemleskaart. Deze oranje kaart dient u/uw kind altijd mee te nemen naar de zwemlessen. Deze kaart dient getoond te worden aan de balie van het zwembad, of als er anderszins om gevraagd wordt.

Hygiëne
Het spreekt voor zich dat wij allen moeten zorgen dat de gangen, kleedruimtes en het natte gedeelte van het zwembad schoon blijven.

Schoonhouden “natte gedeelte” (dit is alles na de kleedruimtes)
Na de kleedruimtes mag u alleen lopen op:
Blauwe schoen hoesjes, deze mogen slechts éénmaal gebruikt worden. Als men die namelijk de volgende keer binnenste buiten gebruikt, worden de vloeren alsnog vuil.
Draag deze blauwe schoenhoesjes niet over (naald)hakken of schoenen met veel profiel. Liever over de blote voeten of badslippers.
Wellicht is het overbodig om te vermelden: geen (werk)kleding waar u bijvoorbeeld net mee onder de auto heeft gelegen of in de tuin mee heeft gewerkt etc!

Huisregels zwembad
Het spreekt voor zich dat aan de huisregels van het zwembad de hand dient te worden gehouden.

Calamiteiten
Bij eventuele calamiteiten moeten de instructies van onze kaderleden en zwembadmedewerkers direct worden opgevolgd.

Omkleden
Alle kinderen van de leszwemafdeling van M.S.V. Zeemacht moeten gebruik maken van de gele kleedruimtes. Er zijn groepskleedkamers en wisselcabines voor dames en heren. In de wisselcabines mag geen kleding blijven hangen, deze moeten opgeborgen worden in een kluisje.

Let op: M.S.V. Zeemacht of Het Heersdiep kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor kwijtraken van kleding etc.

Vakanties - Zomerstop
Tijdens schoolvakanties gaan onze zwemlessen gewoon door, behalve tijdens de zomervakantie, dan hebben wij de zomerstop.
Wanneer het zwembad gesloten is voor feestdagen en/of calamiteiten gaan ook onze lessen niet door.

Tips
De zogenaamde “funzwembroeken” voor jongens zijn ongewenst tijdens de zwemles, deze hinderen het kind. Zorg dat uw kind een klein strak zwembroekje heeft voor de zwemles. Voor meisjes geldt geen losse flappen aan het zwempak. In het zwembad is het heel warm. Kom daarom zo “zomers mogelijk” bij de zwemles kijken. Bijvoorbeeld korte of driekwart broek + luchtige shirt.
Alleen in bijzondere gevallen mag een leerling tijdens de les of proeven gebruik maken van een zwembrilletje. In situaties waarin iemand zichzelf moet kunnen redden is immers ook geen brilletje voorhanden (zo nodig zal er gevraagd worden om een verklaring van een arts)

Missen van een zwemles
Wanneer u weet dat uw kind de volgende les niet aanwezig kan zijn, geef dit door aan de instructeur. Mocht uw kind onverwacht een les missen door ziekte vertel dit de eerstvolgende les aan de instructeur.
Bij langdurige afwezigheid door ziekte of dergelijke: bel/mail naar de voorzitter van de afdeling Elementair Zwemmen. (telefoon/mailadres verder op in dit boekje)

Klachten
Het bestuur van de afdeling Elementair Zwemmen is het eerste aanspreekpunt waarmee u uw klacht en/of problemen kunt bespreken.
Spreek hiervoor aan:
Jan Leemans (meester Jan)
Rob de Visser (meester Rob)
Of neem contact op met de Wietske de Weerdt, voorzitter van de afdeling.

In het Huishoudelijk Reglement van de vereniging is de Klachtenregeling opgenomen, zie hieronder:
KLACHTENREGELING Artikel 33
1. Personen die een klacht hebben over de gang van zaken bij de vereniging kunnen hun grieven schriftelijk indienen. Betreft het zaken binnen een van de afdelingen richt men dit aan de voorzitter van de betreffende afdeling en in afschrift aan de secretaris van het bestuur. Klachten betreffende de vereniging in het algemeen of het gebruik van de accommodaties dienen te worden gericht aan de secretaris van het bestuur.
2. Klachten betreffende ongewenst gedrag worden behandeld door een onafhankelijk persoon. Deze wordt aangesteld door het bestuur en zal in deze zaken optreden als vertrouwenspersoon. Deze klachten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gemeld.

Contact
Wilt u contact met de voorzitter van de afdeling elementair zwemmen:
e-mail: el.zwemmen@zeemacht.nl
telefoon: 0223 522920

Facebookpagina Elementair Zwemmen
MSV Zeemacht elementair zwemmen of htttps://www.facebook.com/MSVZElzwemmen
Onder andere op de facebookpagina worden de belangrijke zaken gecommuniceerd. Het kunnen onverwachte zaken zijn bijvoorbeeld als de lessen niet door kunnen gaan omdat er geen water in het bad staat. Het kunnen echter ook gewoon mededelingen zijn over de vereniging. Natuurlijk zullen we er alles aan doen om ook rechtstreeks met u te communiceren.

Lidmaatschap
Voor zaken aangaande het lidmaatschap, contributie of een andere sport kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de

Ledenadministratie van M.S.V. Zeemacht
Sporthal De Brug
J.A.Prinsstraat 46
1785 BC Den Helder
Telefoon: 0223 637743
e-mail: ledenadministratie@zeemacht.nl

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk (e-mail of brief) gedaan te worden naar het adres van M.S.V. Zeemacht.