Themagericht trainen

Thema 1: Ebo-No-Kata

 

 Thema 2: Atemi waza & Uke waza

 
Thema 3: Meervoudigheid

 
Thema 4: Bewegingsvormen staande

 
 Thema 5: Bewegingsvormen op de grond

 
 Thema 6: Aanvalscombinaties (Sen-No-Sen)

 
 Thema 7: Indirecte combinaties

 
 Thema 8: Overnames

 
 Thema 9: Bijzondere opdracht

 
Thema 10: Ongewapende aanvallen

 
Thema 11: Wapens

 
Thema 12: Vrije aanval (meerdere aanvallers)