Lichaamsbeoefening

Het boksen als lichaamsoefening legt het accent op de bokstraining, die om haar totale karakter gewaardeerd wordt. Het zal natuurlijk bovenal beoefend worden door hen die daarvoor lichamelijk en geestelijk het meest geschikt zijn. Bij het boksen immers is het hele lichaam in actie, er wordt veel spierarbeid verricht, hetgeen een intensivering betekent van het zenuwstelsel, de ademhaling en de bloedsomloop. Bovendien moeten het skelet en de organen een grote belasting kunnen opbrengen. Door bokstraining treedt een vergroting van het fysiologisch prestatievermogen op. Dit is één van de redenen dat zoveel recreatiesporters in deze tijd, waarin overal reclame gemaakt wordt voor het bewegen en trimmen, kiezen voor de bokssport. Opgemerkt dient hierbij te worden dat de bokssport niet bij uitstek geschikt is voor krachtpatsers. Integendeel, iedereen (dit geldt ook voor vrouwen) kan leren boksen, hetgeen zeer belangrijk is. In een tijd dat het gevoel van onbehagen op straat steeds groter wordt, doordat de criminaliteit toeneemt.

Boksen is een spel van methodisch vechten, waarbij aanwezige krachten doelmatig moeten worden gebruikt. Iemand die snel en beweeglijk is heeft veel voordeel op iemand die alleen maar groot en sterk is. Het maken van punten is in de wedstrijdsport het belangrijkste en wordt gewaardeerd, terwijl het als een wildeman in het rond slaan zonder doel te treffen misschien wel spectaculair kan zijn, maar niet voor waardering in aanmerking komt. Ook een harde stoot heeft een gelijke waardering ten opzichte van een zachte stoot, het raken telt, niet de kracht. Het waarderen van een k.o. in een overwinning heeft uitsluitend ten doel de competitie mogelijk te maken. Een bokser die k.o. gaat krijgt namelijk een startverbod en bij het niet waarderen van de k.o. kan men twee sporters verliezen voor langere tijd, hetgeen een competitie onmogelijk maakt.

Het niet waarderen van een k.o. zou inhouden dat de man, die de meeste punten heeft, tot winnaar verklaard zou worden. Indien deze man echter k.o. zou zijn gegaan, krijgt deze een startverbod van tenminste acht weken in verband met gezondheidsbescherming. Zou zo'n man winnaar worden, dan moet de compititie minimaal acht weken worden uitgesteld, hetgeen de kampioenschappen tot 'een gebed zonder einde' zou maken. Dit en uitsluitend dit is de reden dat een k.o. in onze sport niet weg te denken is, al zouden wij dit willen.