Wedstrijd badminton

Badmintonnen in competitieverband

Op het ogenblik is Zeemacht de enige vereniging in Den Helder waar je in competitieverband kan badmintonnen. Een competitieseizoen loopt van medio september t/m eind januari en telt in principe 14 speelweken (7 thuiswedstrijden en 7 uitwedstrijden). Er wordt in teamverband gespeeld. Een team bestaat minimaal uit vier (2 dames/meisjes en 2 heren/jongens) en maximaal uit zes personen (3 dames/meisjes en 3 heren/jongens). Per competitiewedstrijd worden er acht partijen gespeeld, te weten 2 mannenenkels, 2 vrouwenenkels, een mannendubbel, een vrouwendubbel en twee gemengddubbels.

De trainingen worden gegeven op de donderdagavond vanaf 18.00 uur voor de jeugd en vanaf 19.30 uur voor de senioren. Momenteel telt Zeemacht twee seniorenteams en twee jeugdteams.

Het voorjaar is voor een badmintonspeler het ideale tijdstip om de stap naar het competitiegebeuren te maken. Nieuwe teams moeten uiterlijk in die periode namelijk aangemeld worden bij de competitieleider van de regio. Om voor het spelen in competitieverband in aanmerking te komen is enige badmintonervaring wel vereist. Aangezien je in teamverband speelt is het aanmelden van een nieuw team alleen mogelijk bij voldoende animo.

Uiteraard is het ook mogelijk om je gedurende het competitieseizoen aan te melden als competitiespeler. In dat geval wordt bekeken of je nog in een team geplaatst kunt worden. Zo niet, dan kom je op de reservelijst terecht. Het gebeurt vrij regelmatig dat we tijdens het competitieseizoen een beroep moeten doen op een speler van deze lijst. Op deze manier kom je toch aan spelen toe en doe je alvast wat ervaring op. Ook reservespelers komen in aanmerking voor de trainingsfaciliteiten zoals eerder vermeld.

Belangrijk bericht voor onze tegenstanders

Ieder seizoen krijgen wij wel een keer een verzoek van een tegenstander om een thuiswedstrijd te verplaatsen naar een andere (vroegere) datum, omdat niet met het gewenste en complete team in Den Helder aangetreden kan worden.

Bij het “niet compleet zijn” hanteren sommige tegenstanders het criterium “het niet compleet zijn met de oorspronkelijke spelers van dat team”. Wij vinden dat in zo’n geval reservespelers ingezet moeten worden, waarbij de aanwezigheid van in ieder geval vier spelers belangrijker is dan het niveau van de invallers. Door het verzoek om de wedstrijd te verplaatsen wordt het probleem van de tegenstander nu op ons bordje gelegd. Wie zegt namelijk dat op een andere datum “ons” team wel compleet aan de start kan verschijnen..?

Wij vinden dat dergelijke problemen zelf door de tegenstander opgelost moeten worden via het inzetten van reservespelers. Dat het team daardoor mogelijk wat zwakker aan de start verschijnt is hier inherent aan.

Spelen van een competitiewedstrijd op een trainingsavond is wegens ruimtegebrek voor ons geen optie. Het verplaatsen naar een ander (reserve)weekend kan normaliter ook niet, omdat we dan niet de beschikking hebben over de zaal. Mocht dit incidenteel wel het geval zijn, dan zijn de kosten van extra zaalhuur voor rekening van de tegenstander!

gezien het bovenstaande moeten tegenstanders er van uitgaan
dat het verplaatsen van een thuiswedstrijd voor ons geen optie is

Mogelijk zou het omwisselen van de thuis en uitwedstrijd wel uitkomst kunnen bieden, maar dan alleen als het team van Zeemacht er niet de dupe van wordt, met andere woorden: het betreffende Zeemacht team kan compleet verschijnen.

Regiocompetitiereglement

klik hier voor het regiocompetitiereglement (pdf-bestand)

Aanvullende reglementen

Invallen/spelen jeugd in vijfde klasse seniorencompetitie Jeugdspelers onder de 16 jaar mogen geen vastspeler zijn van een team wat uitkomt in de vijfde klasse van de seniorencompetitie. Slechts met dispensatie(vooraf aangevraagd) mag een jeugdspeler onder de 16 eenmalig invallen in de 5e klasse seniorencompetitie. In de vierde klasse en hoger is het toegestaan om jeugdspelers op te stellen als vastspeler en te laten invallen.

Jeugd C klasse In de C klasse is het toegestaan om uit te komen met vier jongens en/of vier meisjes (drie jongens en een meisje, drie meisjes een jongen etc.) Hierin zijn dus allerlei variaties toegestaan. Doch is een jongen in een wedstrijd als meisje uitgekomen speelt hij in die wedstrijd al zijn wedstrijden als meisje. Hetzelfde geldt voor een meisje dat als jongen speelt. Indien een team met meer dan vier spelers is opgekomen mogen de wedstrijden evenredig verdeeld worden (uitzondering op bovenstaande regel) zodat alle spelers evenveel partijen kunnen spelen.

Dispensatieregeling In een jeugdteam mag één speler opgesteld worden die maximaal 1 jaar ouder is (inclusief invaller)

Promotie/degradatieregeling 2015/2016 De kampioen van de hoofdklasse, eerste t/m de vierde klasse promoveert naar de naast hogere klasse. Het team wat kampioen wordt (kampioen op het kampioenentoernooi en dat is dus maar 1 team) van de veren U19 klasse van de jeugd heeft recht op een extra plaats in de 2e klasse van de seniorencompetitie. Het team wat kampioen wordt (kampioen op het kampioenentoernooi en dat is dus maar 1 team) van de veren U17 klasse van de jeugd heeft recht op een extra plaats in de 3e klasse van de seniorencompetitie.

De op de zevende en achtste plaats geëindigde teams van de hoofdklasse t/m de tweede klasse degraderen naar de naast lagere klasse. Voor promotie en degradatie naar de landelijke divisies volgt de regio de reglementen van Badminton Nederland.

Uitstellen wedstrijden Wedstrijden kunnen, in afwijking van de genoemde termijn in lid 1 van het Regiocompetitiereglement, een kortere termijn voor de speeldatum worden verplaatst indien:

 - er op de oorspronkelijke wedstrijddatum om onvoorziene redenen plotseling geen sporthal beschikbaar is;
 - de veiligheid van spelers niet gegarandeerd kan worden in het geval van extreme weersomstandigheden*;
- sprake is van een dusdanige onvoorziene omstandigheid, dat verplaatsen noodzakelijk is (bv overlijden teamgenoot);

 
*Van extreme weersomstandigheden is sprake indien er door het KNMI "een waarschuwing voor extreem weer" dan wel "een weeralarm" is afgegeven. In onze regio geldt dit dan voor de provincies Noord-Holland en/of Flevoland. Bepalend is de toestand op de weg 3 uur voor aanvangstijdstip van de te spelen wedstrijd op die dag (hierbij is rekening gehouden met de uitersten van de regiogrenzen).

Historische overzichten teams

Aantallen teams

 seizoen   seniorenteams   jeugdteams totaal
   landelijk  regio/district  regio  opstap  
2015/2016   -   2  1 1  4
2014/2015  -  3  1 1  5
2013/2014   1   2  1 1   5 
2012/2013   -   3  1 1  5
2011/2012  -  4   -   2   6
2010/2011  -  4  2 2  8
2009/2010  -  5  3 -  8
2008/2009  -  5  1 -  6
2007/2008  -  6  3 -  9
2006/2007  1  5  3 -  9
2005/2006   -   6  4 -  10
 2004/2005  1  5  3 -  9
2003/2004  -  6  3 -  9
2002/2003  1  6  3 -   10 
2001/2002  2  5  5 -  12
2000/2001  2  5  5 -  12
1999/2000  2  5  5 -  12
1998/1999  2   5   4 -   11 
1997/1998  3  4   4   -   11
1996/1997  2   5    5   -   12
1995/1996  2  4   5   -   11
1994/1995  2   5   4 -  11
1993/1994  2  4   6   -   12
1992/1993  3   4   4 -  11
1991/1992  3  4  6 -  13

 

 Indeling teams en resultaten

   Zeemacht 1 Zeemacht 2  Zeemacht 3  Zeemacht 4  Zeemacht J1 Zeemacht J2
 2015/2016 1e kl. regio  3e kl. regio  -  -  jeugd U17  -
 2014/2015 hfd. kl. regio  2e kl. regio  3e kl. regio  -  jeugd U15  -
 2013/2014  4e div. land.   2e kl. regio  3e kl. regio  -  jeugd U13  -
 2012/2013  hfd. kl. regio  1e kl. regio  3e kl. regio  -  jeugd U13  -
 2011/2012 1e kl. regio  1e kl. regio  3e kl. regio  4e kl. regio  -  -
 2010/2011  hfd. kl. regio  1e kl. regio  3e kl. regio  4e kl. regio   jeugd U17  jeugd U17
 2009/2010  hfd. kl. regio  1e kl. regio  4e kl. regio  5e kl. regio   jeugd U17  jeugd U17
 2008/2009  hfd. kl. regio  2e kl. regio  4e kl. regio  4e kl. regio   jeugd U15  -
 2007/2008  hfd. kl. regio  1e kl. regio  2e kl. regio  3e kl. regio   jeugd U15  jeugd U15
 2006/2007  4e div land   1e kl. regio  2e kl. regio  3e kl. regio   jeugd A3  jeugd B
 2005/2006  hfd kl regio  overgkl regi  1e kl regio  3e kl regio    jeugd A4  jeugd B
 2004/2005 4e div land hfd kl distr  overgkl dist  2e kl distr   jeugd B  jeugd C
 2003/2004  hfd kl distr  hfd kl distr   overgkl dist 2e kl distr  jeugd B  jeugd C
 2002/2003 3e div land hfd kl distr  hfd kl distr overgkl dist   jeugd A   jeugd C
 2001/2002 3e div land  4e div land  hfd kl distr  overgkl dist   jeugd A  jeugd B
 2000/2001 4e div land  4e div land  hfd kl distr overgkl dist   jeugd B   jeugd B
 1999/2000 3e div land  4e div land  overgkl dist overgkl dist  jeugd B  jeugd C
1998/1999 4e div land  4e div land  overgkl dist  1e kl distr  jeugd B  jeugd B
1997/1998 4e div land  4e div land  5e div land  1e kl distr  jeugd B  jeugd C
1996/1997  3e div land   4e div land  overgkl dist  1e kl distr  jeugd B  jeugd B
1995/1996  3e div land   4e div land 1e kl distr   1e kl distr  jeugd B  jeugd C
1994/1995 2e div land  4e div land  overgkl dist  1e kl distr  jeugd A   jeugd C
1993/1994 3e div land  4e div land  overgkl dist  1e kl distr hfdkl jeugd   jeugd A
1992/1993 2e div land   4e div land  4e div land  overgkl dist   jeugd C  jeugd C