Aangepast badminton

Badminton is een sport voor iedereen. De sport is ook zeer geschikt voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. Ook als je wat minder goed beweegt, een prothese hebt of in een rolstoel zit kun je gaan badmintonnen. In de badmintonsport noemen we dit “aangepast badminton”. Hierbij doen we normaal wat normaal kan en speciaal wat speciaal moet. Er wordt bij aangepast badminton dus gespeeld volgens de gewone spelregels van badminton met soms een iets andere regel. De spelregels van aangepast badminton zijn in het kort omschreven in het spelregelboekje “aangepast badminton”.

In Nederland kan aangepast badminton op drie manieren worden gespeeld:
- Rollers: je speelt dan in een rolstoel;
- Staanders: je speelt dan staand, maar hebt, net als je tegenstander, een lichamelijke beperking;
- Zitters: je zit op de grond en speelt zo badminton;

Voor aangepast sporten kun je bij onze vereniging terecht op maandag van 12.15 tot 13.15 uur en op donderdag van 18.00 tot 19.00 uur. Wil je meer informatie neem dan contact op met de contactpersoon aangepast sporten.

Terug van weggeweest!

Het aangepast sporten bij Zeemacht kent een historie die begint in 1998. 

werk in uitvoering