Kies je sport

FAQ coronavirus en MSZ Zeemacht

versie 2 april 2020

Hoe gaat MSV Zeemacht om met de richtlijnen betreffende Corona

Het bestuur van Zeemacht houdt zich continu op de hoogte van de ontwikkelingen. De richtlijnen van zowel het Ministerie, de gemeente Den Helder, de overkoepelende bond NOC-NSF en de landelijke sportbonden worden zoveel mogelijk in kaart gebracht en gevolgd.

Dit betekent dat alle sportactiviteiten zijn gestaakt tot nader order, minstens tot 28 april. Wel blijft het Secretariaat / ledenadministratie zoveel mogelijk. Ook informeert het bestuur periodiek de Afdelingsvoorzitters over de nieuwe ontwikkelingen en de Zeemacht-brede gevolgen ervan.

Tot wanneer zijn de trainingen en wedstrijden afgelast?

Het kabinet heeft diverse maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Voor sportverenigingen zijn deze vertaald door het NOC*NSF en de diverse landelijke sportbonden. Net als de Gemeente Den Helder hanteert MSV Zeemacht ook deze richtlijnen.

Voor ons als Zeemacht betekent dit dat al onze sportactiviteiten zijn afgelast, minimaal tot 28 april. Dit omvat competitie, oefen en trainingswedstrijden en ook trainingen en overleggen binnen Zeemacht. De gehele sportaccommodatie, en ook zwembad het Heersdiep blijft daardoor gesloten tot nader order. Wij hopen uiteraard dat we onze activiteiten zo spoedig mogelijk kunnen hervatten.

Waarom is het belangrijk dat trainingen, wedstrijden en andere evenementen worden afgelast?

Bij trainingen, wedstrijden en evenementen komen (veel) mensen bij elkaar en zijn er (veel) mensen dicht bij elkaar. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden. Het advies is daarom om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden.

Blijft MSV Zeemacht als vereniging de contributie incasseren?

Vanwege Corona liggen alle sportactiviteiten activiteiten stil. Veel kosten gaan wel gewoon door, en zijn mogelijk zelfs hoger. Denk hierbij aan verzekeringen, huur van sportfaciliteiten (sportvelden), beheer van sporthal De Brug, abonnementen en bondscontributies.

Normaal gesproken dragen we als vereniging de kosten met z’n allen. Dat willen we blijven doen, en daarom willen we op dit moment nog doorgaan met de contributie. Door met elkaar zaken zoveel mogelijk ‘normaal’ te houden, voorkomen we hopelijk dat MSV Zeemacht of haar leveranciers, de sportbonden en competitiepartners in de problemen komen. Zo tonen we solidariteit naar elkaar en zorgen we er gezamenlijk voor dat wij als MSV Zeemacht als geheel blijven bestaan.

Als bestuur proberen we om inzicht in de kosten en uitgaven te krijgen in deze woelige periode. Mocht na de Corona-periode blijken dat er geld is overgebleven, gaan we zsm na hoe we dat ten bate van (de leden van) MSV Zeemacht kunnen laten komen.

Is Zeemacht nog bereikbaar tijdens deze periode?

O.D.P. Toernooi 31 mei 2020

Helaas gaat het O.D.P. dit jaar niet door

Feestavond 9 mei

Gaat niet door.
en wordt hopelijk later in het jaar gehouden

!!!Gezocht!!!!

Vacature bestuursleden
De vereniging is dringend opzoek naar aanvulling in het bestuur. Heb je interesse? Neem dan contact op met één van de bestuursleden.

Share Button